За Нас

Шведска технологична компания

За Epass24

Epass24 стартира през 2015 г. в тясно сътрудничество с Шведската транспортна агенция (национален шведски оператор на пътни такси). Целта беше да се улесни плащането на начислените в Швеция пътни такси от собствениците на превозни средства от други страни.

Днес платформата се споделя с други оператори и обработва всички видове такси за ползвателите на пътища.

За автоматични плащания са регистрирани над 400 000 превозни средства и ние ежегодно обработваме над 24 милиона начисления за пътни такси.

Системата е сертифицирана по ISO 9001 и ISO 27001 и е изцяло в съответствие с всяко приложимо законодателство, например Общия регламент за защита на данните 2016/679 („GDPR“).

Epass24 се притежава и управлява от ParkTrade Europe AB. За повече информация, моля, посетете www.parktrade.com.

Epass24
ParkTrade Europe AB
Sturegatan 16
114 36 Stockholm
Швеция

ParkTrade Europe AB е шведско дружество с регистрационен номер 5566730551

 

Над 400 000 превозни средства вече са свързани