O Nas

Firma technologiczna z siedzibą w Szwecji

O Epass24

Epass24 został uruchomiony w 2015 roku w ścisłej współpracy ze Szwedzką Agencją Transportu (narodowym szwedzkim operatorem opłat drogowych). Jego celem było usprawnienie uiszczania szwedzkich opłat drogowych ponoszonych przez właścicieli pojazdów z innych krajów.

Obecnie platforma jest współdzielona z innymi operatorami i obsługuje wszystkie rodzaje opłat drogowych.

Ponad 400 000 pojazdów jest zarejestrowanych w systemie płatności automatycznych, a rocznie obsługiwanych jest ponad 24 milionów opłat drogowych.

System jest certyfikowany zgodnie z normami ISO 9001 i ISO 27001 oraz w pełni zgodny z wszelkimi stosownymi przepisami, w tym przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 2016/679 (”RODO”).

Epass24 należy i jest obsługiwany przez ParkTrade Europe AB. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.parktrade.com.

Epass24
ParkTrade Europe AB
Sturegatan 16
114 36 Stockholm
Szwecja

ParkTrade Europe AB jest podmiotem prawa szwedzkiego – numer firmy 5566730551

 

Już ponad 400 000 pojazdów zostało objętych systemem