Operatorzy Opłat Drogowych

Wyznaczony przez podmioty pobierające opłaty drogowe

Powiązani europejscy operatorzy opłat drogowych

Szwecja – Szwedzka Agencja Transportu jest organizacją rządową odpowiedzialną za szwedzki system opłat drogowych. Opłaty kongestyjne są pobierane w Sztokholmie i Göteborgu, a opłaty za przejazd mostem w Skuru, Motali i Sundsvall.

Norwegia – System opłat drogowych w Norwegii jest podzielony na pięć regionów z poszczególnymi operatorami opłat: Fjellinjen, Ferde, Vegamot, Vegfinans i Bompengeselskap Nord. Działają one pod nadzorem Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych (Statens Vegvesen).

Przeprawy promowe (autopassferje.no) są obsługiwane przez kilka krajowych firm promowych na zlecenie Norweskiego Zarządu Dróg Publicznych (Statens Vegvesen).

Dania – A/S Storebælt zarządza 18-kilometrowym mostem przecinającym Wielki Bełt (Storebælt), który łączy wschodnią i zachodnią część Danii.  Fjordforbindelsen Frederikssund jest odpowiedzialne za zarządzanie opłatami za przejazd drogą ekspresową, która przecina fiord Roskilde przez most Księżniczki Marii. 

Francja – SANEF, Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France, zarządza autostradami na północy i wschodzie Francji na podstawie koncesji przyznanych przez rząd francuski. Jego sieć liczy 1743 km długości.

Portugalia – Ascendi dysponuje sześcioma portugalskimi koncesjami drogowymi i zarządza 672 km autostrad w całym kraju.

Wszystkie te organizacje wyznaczyły Epass24 do obsługi opłat drogowych pobieranych głównie od pojazdów zarejestrowanych za granicą.

W Szwecji i Norwegii, Epass24 dostarcza również rozwiązania do automatycznego pobierania opłat od użytkowników dróg.

Więcej szczegółów na temat każdego z przedstawionych operatorów można znaleźć na ich stronach internetowych.