OPERATÖRER

Epass24 verkar på uppdrag av privata och offentliga vägoperatörer

Anslutna operatörer

Sverige – Transportstyrelsen är en statlig myndighet som ansvarar för det svenska vägnätet. Som fordonsägare är man skyldig att betala trängselskatt i Stockholm och Göteborg samt infrastrukturavgift i Skuru, Motala och Sundsvall.

Norge – Vägtullsystemet i Norge är uppdelat i fem regioner med en enskilt ansvarig vägoperatör (Bompengeselskap) i respektive region; Fjellinjen, Ferde, Vegamot, Vegfinans and Bompengeselskap Nord. Dessa bolag verkar på uppdrag av Statens Vegvesen (norsk statlig myndighet som ansvarar för vägnätet i Norge).

Färjeförbindelser i Norge trafikeras av färjeoperatörer (autopassferje.no). Också dessa bolag verkar på uppdrag av Statens Vegvesen.

Danmark – A/S Storebælt opererar den 18 km långa bron över Stora Bält. Fjordforbindelsen Frederikssund ansvarar för broavgifter över Roskilde Fjord via Crown Princess Marys Bro. 

Frankrike – SANEF, Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France driver motorvägar i Norra och Östra Frankrike på uppdrag av den franska staten. Totalt ansvarar SANEF för 1743 km motorväg.

Portugal – Ascendi driftar sex avgiftsbelagda vägsträckor på totalt 672 km på uppdrag av den portugisiska staten.

Samtliga de organisationer som beskrivs här använder Epass24 för att hantera vägavgifter utfärdade på i huvudsak fordon registrerade utomlands.

I Sverige och Norge ansvarar Epass24 också för att underlätta betalning av vägavgifter genom att erbjuda fordonsägare konton med automatisk betalning.

För mer information om respektive vägoperatör klicka på respektive operatörs logga.