Vägavgifter

Infrastruktur, folkhälsan och vår miljö

Varför finns vägavgifter?

Den stora anledningen till införandet av vägtullar och vägavgifter är för att finansiera satsningar på infrastruktur.

Vissa avgifter, såsom trängselskatter och avgifter relaterade till miljözoner är införda i syfte att minska luftföroreningar och trafikköer.

Alla vägavgifter som hanteras av Epass24 bygger på så kallade ANPR (Automatec Number Plate Recognition) system. Fordon registreras automatisk av en kamera vid passering genom en kontrollstation och faktureras fordonsägaren efterhand.

Det är inte alla som uppskattar vägavgifter, men det är samtidigt viktigt att komma ihåg att dessa avgifter syftar till att förbättra livet för alla medborgare och samhället i stort.

  • Trängselskatter
  • Infrastrukturavgifter
  • Vägtullar
  • Broavgifter
  • Miljözoner
  • Kilometerskatt
  • Färjepassager