Enklare betalning av vägavgifter

Epass24 sköter notifiering av alla typer av vägavgifter såsom trängselskatter, infrastrukturavgifter och vägtullar.

Automatiska betalningar

Alla fordon, inklusive utlandsregistrerade fordon, som används i Sverige och Norge är skyldiga att betala vägavgift. Dina vägavgifter registreras automatiskt och faktureras i efterhand.

För enklare betalning kan du registrera ett konto med automatisk betalning av vägavgifter utfärdade i Norge och Sverige

Betala faktura för vägavgift

Epass24 ansvarar för avisering av vägavgifter på uppdrag av ett stort antal Europeiska vägoperatörer.

Specifikation av alla avgifter med tillhörande betalningsinstruktion finns på fakturan.

Det går också bra att betala här på Epass24 med VISA eller Mastercard.

Road User Charges

Road user charges are used to improve infrastructure, public health and the environment.

Operatörer

Vägavgifter återfinns i olika former i de allra flesta Europiska länder. De hanteras och sköts av nationella och internationella vägoperatörer.