Bompenger

Infrastruktur, vår helse og miljøet

Hvorfor har vi bompenger?

Bompenger benyttes til å finansiere bygging og utbedring av infrastruktur som veier, broer og tunneler.

Enkelte avgifter, som rushtidsavgifter og avgifter i miljøsoner. er innført for å minske biltrafikk og kødannelse, og redusere forurensningen til luften.  

Alle veiavgifter som håndteres av Epass24 baseres på ANPR-systemer (Automatic Number Plate Recognition). Dette er systemer der kjøretøyet registreres automatisk av et kamera når det passerer gjennom en bomstasjon. Avgiften faktureres bileier i etterkant.

Alle er ikke tilhengere av bompenger, men det er viktig å huske at formålet med disse avgiftene er å forbedre livet til alle innbyggerne og samfunnet som helhet.

 

  • Rushtidsavgifter
  • Infrastrukturavgifter
  • Veiavgifter
  • Broavgifter
  • Miljøsoner
  • Kilometerskatt
  • Fergeturer