Tiemaksupalvelutoiminnan Harjoittajat

Epass24 toimii yksityisten ja julkisten tienpitäjien puolesta

Järjestelmään liittyneet toimijat

Ruotsi – Ruotsin liikennevirasto on valtion viranomainen, joka vastaa Ruotsin tieverkosta. Ajoneuvon omistaja on velvollinen maksamaan ruuhkamaksun Tukholmassa ja Göteborgissa sekä infrastruktuurimaksun Motalassa ja Sundvallissa.

Norja – Norjan tietullijärjestelmä on jaettu viiteen alueeseen, ja kullakin alueella on erilliset vastuulliset tienpitäjät: Fjellinjen, Ferde, Vegamot, Vegfinans ja Bompengeselskap Nord. Nämä yritykset toimivat Statens Vegvesen -viranomaisen (valtion viranomainen, joka vastaa Norjan tieverkosta) toimeksiannosta.

Lauttayhteyksiä Norjassa operoivat lauttayhtiöt (autopassferje.no). Nämä yritykset toimivat myös Norjan tiehallinnon puolesta. Lauttalippuja ei voi maksaa automaattisesti Epass24:llä. Autopassferjen yhteydessä Epass24 hoitaa niiden lippujen laskutuksen, joita lautalla ei ole maksettu. Lisätietoja on osoitteessa https://autopassferje.no/kundeservice.

Tanska – A/S Storebælt operoi 18 km pitkää siltaa Ison-Beltin yli.  Fjordforbindelsen Frederikssund vastaa Roskilde Fjordin ylittävän Crown Princess Mary`s Bridge -sillan siltamaksuista. 

Ranska – SANEF, Société des Autoroutes du Nord et de l’Est de la France operoi moottoriteitä Pohjois- ja Itä-Ranskassa valtion toimeksiannosta. Yhteensä SANEF vastaa moottoriteistä 1743 kilometrin edestä.

Portugali – Ascendi operoi kuutta maksullista tieosuutta yhteensä 672 kilometrin edestä Portugalin valtion toimeksiannosta.

Kaikki edellä mainitut organisaatiot käyttävät Epass 24 -järjestelmää käsitelläkseen tiemaksuja, jotka peritään pääasiassa ulkomaille rekisteröidyistä ajoneuvoista.

Ruotsissa ja Norjassa Epass 24 tarjoaa myös ajoneuvojen omistajille tilejä tiemaksujen automaattista maksamista varten helpottaakseen maksamista.

Lisätietoa kustakin tienpitäjästä saat klikkaamalla tienpitäjän logoa.