Appeal Online

Обжалване онлайн
към шведската данъчна агенция или шведската транспортна агенция

Ако смятате, че решението за данък върху задръстванията или решението за такса за инфраструктура е неправилно, можете да го обжалвате.