Appeal Online

Be om omprøving
hos Skatteverket eller Transportstyrelsen

Hvis du tror at du feilaktig er ilagt rushtidsavgift eller veiavgift har du rett til omprøving.