Personas datu apstrādes

Mēs stingri ierobežojam jebkādu piekļuvi jūsu personas datiem un aizsargājam tos, cik labi spējam.

Kas ir personas dati?

Personas dati ir informācija, kas saistīta ar personu. Tie var iekļaut, piemēram, personas vārdu, uzvārdu, adresi, e-pastu, bankas konta datus un maksājumu kartes datus.

 

Cik ilgi tiek glabāti dati?

Mēs glabājam personas datus tikai periodā, kuru ir norādījis lietotājs (transportlīdzekļa īpašnieks / Epass24 konta lietotājs), klients (ceļa nodevu operators), un saskaņā ar attiecīgajiem tiesību aktiem, piemēram (bet ne tikai) Vispārīgo datu aizsardzības regulu (VDAR)

Kādus datus mēs apstrādājam?

Mēs apstrādājam šādas personas datu kategorijas: (i) vārds, uzvārds (piemēram, transportlīdzekļa reģistrētā turētāja vārds), (ii) adrese (piemēram, transportlīdzekļa reģistrētā turētāja adrese), (iii) e-pasts, (iv) maksājumu kartes informācija, (v) transportlīdzekļa modelis un reģistrācijas numurs, (vi) informācija par ceļa lietotāju maksām (iekļaujot fotoattēlus).

Vai dati tiek kopīgoti?

Lai veiktu kādu personas datu apstrādi, mēs izmantojam apakšapstrādātāju pakalpojumus. Apakšapstrādātāji ir, piemēram, pasta izplatītāji un parādu piedziņas partneri, kuri rīkojas mūsu vārdā, lai atgūtu neatmaksātās parāda summas.

Ja jums ir papildjautājumi par mūsu rīcību ar personas datiem, lūdzu, skatiet mūsu datu aizsardzības politiku vai nosūtiet mums e-pastu uz vietni support@epass24.com