Handling of personal data

Ściśle ograniczamy dostęp do Państwa danych osobowych i chronimy je najlepiej jak potrafimy.

Czym są dane osobowe?

Dane osobowe to informacje związane z daną osobą. Mogą one obejmować na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane konta bankowego i karty płatniczej.

 

Jak długo przechowywane są dane?

Dane osobowe przechowujemy wyłącznie przez okres określony przez Klienta (właściciela pojazdu/użytkownika konta Epass24), Klienta (operatora opłat drogowych) oraz zgodnie z odpowiednimi przepisami, takimi jak, między innymi, ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy następujące kategorie danych osobowych: (i) imię i nazwisko (np. zarejestrowanego posiadacza pojazdu), (ii) adres (np. zarejestrowanego posiadacza pojazdu), (iii) adres e-mail, (iv) dane karty płatniczej, (v) model i numer rejestracyjny pojazdu, oraz (vi) dane dotyczące opłat za korzystanie z dróg (w tym zdjęcia).

Czy dane są udostępniane?

W celu realizacji niektórych procesów przetwarzania danych osobowych korzystamy z usług podwykonawców. Przykładami podwykonawców są dystrybutorzy pocztowi i partnerzy zajmujący się windykacją należności, którzy działają w naszym imieniu w celu uzyskania zaległych należności.

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy zapoznać się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych lub wysłać do nas e-mail na adres support@epass24.com.