Handling of personal data

Ние стриктно ограничаваме достъпа до вашите лични данни и ги защитаваме по най-добрия възможен начин

Какво представляват личните данни?

Личните данни са информация, свързана с физическо лице. Тя може, например, да включва име, адрес, имейл адрес, данни за банкова сметка и данни за банкова карта на дадено физическо лице.

 

Колко дълго се съхраняват данните?

Ние съхраняваме лични данни само за срок, посочен от Потребителя (собственика на превозното средство/потребителя на акаунта в Epass24), Клиента (оператора на пътни такси), и в съответствие с приложимото законодателство, например, но не само, Общият регламент за защита на данните (GDPR).

Какви данни обработваме?

Ние обработваме следните категории лични данни: (i) име (напр. на регистрирания притежател на превозно средство), (ii) адрес (напр. на регистрирания притежател на превозно средство), (iii) имейл адрес, (iv) данни за банкова карта, (v) модел и регистрационен номер на превозното средство и (vi) информация за пътни такси (включително снимки).

Споделят ли се данните?

Използваме подизпълнители за обработка на данни за извършване на част от обработката на лични данни. Примери за подизпълнители за обработка на данни са пощенските дистрибутори и партньорите за събиране на задължения, които действат от наше име за получаване на неизплатени суми по задължения.

Ако имате допълнителни въпроси относно начина, по който обработваме лични данни, моля, вижте нашата Политика за защита на данните или ни изпратете имейл на support@epass24.com