Appeal

Apstrīdiet savu ceļa lietotāja maksu

Zviedrijas ceļa lietotāju maksas

Ja jums ir piemērota maksa par ceļa lietošanu Zviedrijā un jūs uzskatāt, ka tas ir nepareizi.

Norvēģijas ceļu maksas

Ja jums ir piemērota maksa par ceļa lietošanu Norvēģijā un jūs uzskatāt, ka tas ir nepareizi.

Francijas ceļu maksas

Ja jums ir piemērota maksa par ceļa lietošanu Francija un jūs uzskatāt, ka tas ir nepareizi.

Portugāles ceļu maksas

Ja jums ir piemērota maksa par ceļa lietošanu Portugāle un jūs uzskatāt, ka tas ir nepareizi.