Omprövning

Begär omprövning och manuell kontroll

Svenska vägavgifter

Om du har mottagit vägavgift för väganvändning i Sverige och anser att dessa är felaktiga.

Norska vägavgifter

Om du har mottagit vägavgift för väganvändning i Norge och anser att dessa är felaktiga.

Franska vägavgifter

Om du har mottagit vägavgift för väganvändning i Frankrike och anser att dessa är felaktiga.

Portugisiska vägavgifter

Om du har mottagit vägavgift för väganvändning i Portugal och anser att dessa är felaktiga.