Appeal

Be om ny vurdering og manuell kontroll

Svenske veiavgifter

Hvis du er blitt ilagt avgift for veibruk i Sverige og mener at kravet er feil.

Norske bompenger

Hvis du er blitt ilagt bompenger for veibruk i Norge og mener at kravet er feil.

Veiavgift i Frankrike

Hvis du er blitt ilagt bompenger for veibruk iFrankrikeog mener at kravet er feil.

Veiavgift i Portugal

Hvis du er blitt ilagt bompenger for veibruk iPortugalog mener at kravet er feil.