Appeal

Обжалване на вашата пътна такса

Шведски пътни такси

Ако сте получили такси за ползване на пътища в Швеция и смятате, че те са неправилно начислени.

Норвежки пътни такси

Ако сте получили такси за ползване на пътища в Норвегия и смятате, че те са неправилно начислени.

Френски такси

Португалски такси

Ако сте получили пътни такси за пътуване в Португалия и смятате, че те са били таксувани неправилно.