Appeal

Sprzeciw od opłaty za korzystanie z dróg

Opłaty drogowe w Szwecji

Jeśli otrzymałeś opłaty za korzystanie z dróg w Szwecji i uważasz, że zostały one naliczone nieprawidłowo.

Opłaty drogowe w Norwegii

Jeśli otrzymałeś opłaty za korzystanie z dróg w Norwegii i uważasz, że zostały one naliczone nieprawidłowo.