Mūsu pieeja parādu piedziņai

Vienlīdzīga attieksme pret visiem transportlīdzekļu īpašniekiem

Eiropas parādu piedziņa

Ceļu lietotāju maksas iekasēšanas ideja ir iekasēt maksu no cilvēkiem, kuri izmanto īpašus tiltus, šosejas, ceļu tīklus vai autostāvvietas.

Diemžēl neliela daļa cilvēku (mazāk nekā 0,5 % no visiem klientiem) laikus nenomaksā ceļa lietošanas maksas vai atgādinājumus.

Tas būtu taisnīgi pret lielāko cilvēku daļu, kuri maksā savlaicīgi, ka mēs iekasējam šo parādu no tiem, kuri pastāvīgi nemaksā.

Ja transportlīdzekļa īpašnieks joprojām nav samaksājis noteiktajā termiņā, parāds tiek nodots mūsu ieceltajam parāda piedziņas partnerim, kurš rīkosies, lai atgūtu parādu.

Izmaksas ikvienam, kurš nav samaksājis laikā, var ievērojami pieaugt. Lūdzu, ņemiet vērā, ka parādu šajā posmā apstrādā mūsu partneru aģentūra un ka ikvienam, kurš saņem izpildes paziņojumu pa pastu, būs jāsamaksā parāds.

Epass24 ir iecēlis parādu piedziņas partnerus visās Eiropas valstīs, lai viņi rīkotos ceļu nodevu operatoru vārdā.