Inkasso

Inkassohantering i Europa

Vi värnar likaprincipen

Tanken med vägavgift är att den som använder en väg, bro eller parkeringsplats också ska vara den som betalar för användningen.

Nästan alla är överens om denna princip och betalar således för sin användning. Men tyvärr så struntar en liten del i detta.

Det är bara rättvist mot alla de som betalar att vi sätter in inkassoåtgärder mot de som, trots avisering och påminnelse om betalning, väljer att ändå inte betala.

Om en avgift lämnas obetald kan den lämnas vidare för inkassoåtgärd i det land där fordonsägaren är bosatt.

Den slutgiltiga kostnaden för den som inte betalar sina avgifter i tid kan därför öka kraftigt. Vänligen notera också att om ett ärende har gått till inkasso behöver man som fordonsägare betala avgift direkt till inkassoombudet.

Epass24 har utvecklat ett nätverk av inkassopartners med ombud i samtliga europeiska länder. Om du har fått ett kravbrev från någon av våra partners och har frågor så ska du kontakta dem direkt.