Debt Collection

Vores inkassorutiner i Europa

Lighedsprincippet gælder

Formålet med en vejafgift er, at den person, der bruger en vej, bro eller parkeringsplads, også skal være den, der betaler for brugen.

Næsten alle er enige om dette princip og betaler derfor for sin anvendelse. Desværre ignoreres dette af nogle få.

Det er kun rimeligt over for alle dem, der betaler, at vi træffer inkassoforanstaltninger mod dem, der trods opkrævning og rykkere om betaling, vælger ikke at betale.

Hvis en afgift er ubetalt, kan sagen videregives til inkasso i det land, hvor ejeren af køretøjet er bosat.

De endelige omkostninger for dem, der ikke betaler deres afgifter til tiden, kan derfor stige betydeligt. Bemærk også, at hvis en sag er gået til inkasso, skal du som køretøjsejer betale et gebyr direkte til inkassoagenten.

Epass24 har udviklet et netværk af inkassopartnere med agenter i alle europæiske lande. Hvis du har modtaget en rykker fra en af vores partnere og har spørgsmål, bedes du kontakte dem direkte.