Debt Collection

Един и същ принцип за всички собственици на превозни средства

Събиране на задължения в Европа

TИдеята на пътните такси е да се таксуват само хората, които използват конкретни мостове, магистрали, пътни мрежи или паркоместа.

За съжаление съвсем малка част от хората, по-малко от 0.5% от всички клиенти, не плащат навреме пътните си такси или напомнянията за тях.

Заради по-голямата част от хората, които плащат навреме, е справедливо да събираме задълженията от тези, които упорито не плащат.

Ако собственикът на превозно средство все още не е платил в срок, задължението ще бъде прехвърлено на назначения от нас партньор за събиране на задължения.

Разходите могат да се увеличат значително за тези, които не са платили навреме. Моля, имайте предвид, че задължението на този етап се обработва от нашата партньорска агенция и всеки, който получи известие за изпълнение по пощата, ще трябва да плати задължението си на тази агенция.

Epass24 има назначени партньори за събиране на задължения във всички европейски страни, които да действат от името на операторите на пътни такси.

Ако сте получили известие от някой от нашите партньори и имате въпроси, моля, свържете се с тях директно.