Debt Collection

Gelijke behandeling van alle voertuigeigenaren

Europese incasso van schulden

Het idee van de weggebruiker te laten betalen is om dit bij de mensen die gebruik maken van specifieke bruggen, snelwegen, wegennetwerken of parkeerplaatsen in rekening te brengen.

Helaas betaalt een kleine minderheid van de mensen, minder dan 0,5% van alle klanten, hun heffingen voor weggebruikers of herinneringen niet op tijd.

Het is alleen maar eerlijk voor de overgrote meerderheid van de mensen die wel op tijd betalen dat we deze schuld innen van degenen die hardnekkig niet willen betalen.

Als een eigenaar van een voertuig nog steeds niet op de vervaldag heeft betaald, zal de schuld worden doorgestuurd aan onze aangestelde partner voor schuldhandhaving, die optreedt om de schuld terug te vorderen.

De kosten kunnen aanzienlijk stijgen voor iedereen die niet op tijd heeft betaald. Houd er rekening mee dat de schuld in dit stadium wordt afgehandeld door onze partnerinstantie en dat iedereen die een bericht van tenuitvoerlegging ontvangt, zijn of haar schuld aan hen moet betalen.

Epass24 heeft in alle Europese landen incassopartners aangesteld om op te treden namens wegentoloperatoren.

Als u een bericht van één van onze partners hebt ontvangen, kunt u rechtstreeks contact met hen opnemen als u vragen hebt.