Debt Collection

Równe traktowanie wszystkich właścicieli pojazdów

Europejska Windykacja Należności

Koncepcja pobierania opłat od użytkowników dróg polega na pobieraniu opłat od osób, które korzystają z określonych mostów, autostrad, sieci dróg lub miejsc parkingowych.

Niestety, niewielka część osób, mniej niż 0,5% wszystkich klientów, nie płaci w terminie swoich opłat za korzystanie z dróg lub nie reaguje na upomnienia.

Windykacja należności wobec osób, którzy uporczywie nie uiszczają płatności, jest rozwiązaniem sprawiedliwym w stosunku do ogromnej większości osób, które dokonują płatności w terminie.

Jeśli właściciel pojazdu w dalszym ciągu nie uiścił płatności w terminie, należność zostanie przekazana do naszego partnera zajmującego się egzekwowaniem należności, który podejmie działania w celu odzyskania wierzytelności.

Koszty mogą znacznie wzrosnąć dla każdego, kto nie zapłacił w terminie. Należy pamiętać, że dług na tym etapie jest obsługiwany przez naszą agencję partnerską i każdy, kto otrzyma pocztą zawiadomienie o wszczęciu postępowania mającego na celu wyegzekwowanie należnosci, będzie musiał zapłacić należność na konto tej agencji.

Epass24 wyznaczył partnerów windykacyjnych we wszystkich krajach europejskich do działania w imieniu operatorów opłat drogowych.

Jeśli otrzymali Państwo zawiadomienie od któregoś z naszych partnerów, w razie jakichkolwiek pytań z Państwa strony prosimy o bezpośredni kontakt z partnerem.